Begin
Gemeente

In maart 2026 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.
We kiezen dan wie er in de gemeenteraad komen.
Als jij 18 jaar of ouder bent, mag jij ook stemmen.

De mensen in de gemeenteraad beslissen wat er moet gebeuren in jouw gemeente.
Bijvoorbeeld of er meer fietspaden komen.
Of dat er meer huizen worden gebouwd.

In Nederland zijn 342 gemeenten.
In hele kleine gemeenten zitten er 9 mensen in de gemeenteraad.
In hele grote gemeenten zitten er 45 mensen in de gemeenteraad.

Provincie

In maart 2023 zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten.
We kiezen dan wie er in de Provinciale Staten komen.
Als jij 18 jaar of ouder bent, mag jij ook stemmen.

De mensen in de Provinciale Staten beslissen wat er moet gebeuren in jouw provincie.
Bijvoorbeeld dat ze een weg breder gaan maken.
En waar een nieuw natuurgebied komt.

De Provinciale Statenleden hebben nog een belangrijke taak.
Ze kiezen de leden van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer beslist samen met de Tweede Kamer over wetten en regels voor heel Nederland.

Lees hier meer over de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023.

Waterschap

Er zijn 21 waterschappen in Nederland.
De mensen van de waterschappen zorgen dat Nederland niet overstroomt.
En dat er genoeg water is voor de mensen en voor de natuur.
En dat het water schoon is.

Je mag alleen stemmen voor het waterschap waar jij woont.
De verkiezingen voor de waterschappen zijn in maart 2023.

Lees hier meer over de verkiezingen voor het waterschap.
En bekijk het filmpje over het waterschap. 

De Tweede Kamer

In maart 2025 zijn er weer landelijke verkiezingen.
We kiezen dan wie er in de Tweede Kamer komen.
Als jij 18 jaar of ouder bent, mag jij ook stemmen. 

In maart 2025 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer.
We kiezen dan wie er in de Tweede Kamer komen.
Als jij 18 jaar of ouder bent, mag jij ook stemmen.

De mensen in de Tweede Kamer beslissen over wetten en regels voor Nederland.
Bijvoorbeeld over de eigen bijdrage voor ziektekosten.

En hoe hard we mogen rijden op de snelweg.

Ook beslist de Tweede Kamer over regels die verandering van het klimaat tegengaan.

Filmpjes Debat in Duidelijke Taal

Europese Unie

In 2024 zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement.
De mensen in het Europees Parlement nemen beslissingen over de Europese Unie.
De Europese Unie bestaat uit 27 Europese landen.

In het Europees Parlement zitten 705 mensen.
Die mensen komen uit alle 27 landen van de Europese Unie.
Ze praten over dingen die ze samen willen regelen.

Bijvoorbeeld hoe ze de natuur in Europa beter kunnen beschermen.
Of wat ze kunnen doen voor vluchtelingen die naar Europa komen.

Nederland is lid van de Europese Unie.
Daarom mogen wij stemmen voor het Europees Parlement.